Bipolaire stoornis 1

We maken over het algemeen onderscheid tussen twee typen bipolaire stoornis: type 1 en type 2. De diagnose bipolaire stoornis 1 wordt gesteld wanneer iemand minimaal één keer een manische periode gehad heeft. De persoon hoeft niet ook al een depressieve periode gehad te hebben voor de diagnose. Bij bipolaire stoornis 2 is er geen sprake van manische periodes. Bipolaire stoornis 1 wordt dan ook gezien als de zwaardere variant van de twee.

Bipolaire stoornis kenmerken

Het onderscheid tussen bipolaire stoornis 1 en 2 wordt pas relatief kort gemaakt. Bipolaire stoornis 1 kan worden gezien als de ‘klassieke’ bipolaire stoornis. Pas wanneer minimaal één keer een manische periode is opgetreden, kan de diagnose bipolaire stoornis 1 gesteld worden. Iemand met alleen hypomane periodes heeft dan ook geen bipolaire stoornis 1.

De manische periodes bij bipolaire stoornis 1 zijn vrij heftig. Iemand kan de realiteit enigszins verliezen en onverstandige risico’s nemen. Ook de sociale relaties krijgen het zwaar te voortduren tijdens een manische periode. Iemand in een manische periode bij bipolaire stoornis 1 voelt zich vaak onbegrepen.

Tegelijkertijd zijn ook de depressieve periodes van bipolaire stoornis 1 vrij heftig. Interesse in vrijwel alles verdwijnt bijna volledig. Ook dit heeft een zware invloed op sociale relaties. Tijdens zware depressieve periodes komen zelfmoordgedachten relatief veel voor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de zelfmoordcijfers onder mensen met bipolaire stoornis 1 een stuk hoger liggen dan bij mensen zonder de stoornis. Lees meer over de symptomen van manische en depressieve periodes op de pagina bipolaire stoornis symptomen.

Tussen de manische en depressieve periodes door, worden neutrale periodes ervaren waarin goed gefunctioneerd wordt. Het kan echter voorkomen dat er altijd lichte kenmerken van manie of depressie aanwezig blijven. Ten opzichte van bipolaire stoornis 2 zijn de verschillende periodes over het algemeen duidelijker afgebakend.

Bipolaire stoornis erfelijk

Het is nog niet geheel duidelijk of bipolaire stoornis erfelijk is. Uit onderzoek blijkt wel dat de kans op een bipolaire stoornis groter is wanneer ook een familielid de stoornis heeft. Toch is dit verband niet sterk genoeg om er zeker van te zijn dat de stoornis erfelijk is. Als allebei de ouders een bipolaire stoornis hebben, is de kans dat het kind de stoornis ook heeft echter maar liefst 50%. Naar alle waarschijnlijkheid wordt een bipolaire stoornis veroorzaakt door een combinatie aan factoren. Een deel hiervan is waarschijnlijk erfelijk, maar een ander deel niet.