Bipolaire stoornis 2

Er wordt meestal onderscheid gemaakt tussen twee typen bipolaire stoornis: bipolaire stoornis 1 en 2. De diagnose bipolaire stoornis 2 wordt gesteld wanneer iemand zowel een hypomane als depressieve periode heeft gehad. Iemand met bipolaire stoornis 2 heeft daarentegen geen manische periodes. Over het algemeen kan dan ook gezegd worden dat bipolaire stoornis 2 milder is dan bipolaire stoornis 1. Een kanttekening hierbij is dat de stoornis van persoon tot persoon verschilt in ernst.

Bipolaire stoornis kenmerken

Bij bipolaire stoornis 2 treden er geen manische periodes op. In plaats daarvan treden er hypomane periodes op. Dit zijn periodes van uitgelatenheid met grofweg dezelfde symptomen als bij een manische periode, maar in een lichtere vorm. Iemand heeft in een hypomane periode veel energie, is prikkelbaar en kan slecht rust vinden. Een hypomane periode kan gezien worden als een mildere versie van een manische periode. Bekijk de pagina bipolaire stoornis symptomen voor een overzicht van alle symptomen die horen bij een manische en hypomane periode.

Ook de depressieve periodes zijn bij bipolaire stoornis 2 over het algemeen milder dan bij bipolaire stoornis 1. Ook hier overheerst het grootste deel van de dag somberheid, onrust, schuldgevoel en pessimisme, maar wel minder sterk. Waar bij heftige depressieve periodes niet zelden zelfmoordgedachtes ontstaan, is dit veel minder vaak het geval bij een depressieve periode van bipolaire stoornis 2.

Toch moeten de hypomane en depressieve periodes bij bipolaire stoornis 2 niet onderschat worden. De periodes zullen veelal een flinke impact hebben op sociale relaties. Voor de omgeving kan het erg lastig zijn om te gaan met iemand die bipolaire stoornis 2 heeft, ook al is de omgeving zich ervan bewust waardoor het gedrag wordt veroorzaakt. Iemand met bipolaire stoornis 2 is zich er goed van bewust dat hij of zij in een hypomane of depressieve periode zit. Toch blijft het lastig ook naar dit bewustzijn te handelen. De gevoelens die ontstaan in één van de twee periodes zijn lastig te negeren.

Bipolaire stoornis erfelijk

Over de erfelijkheid van bipolaire stoornis 2 bestaat nog veel onduidelijkheid. Het lijkt erop dat iemand met een familielid met biopolaire stoornis 2 zelf een grotere kans op de stoornis heeft. Tegelijkertijd is dit verband niet zo duidelijk dat er conclusies getrokken mogen worden. Na alle waarschijnlijkheid ligt de oorzaak van bipolaire stoornis 2 bij meerdere factoren, waaronder enkele erfelijke factoren.