Bipolaire stoornis test

De diagnose voor een bipolaire stoornis wordt gesteld op basis van een uitgebreide vragenlijst of uitgebreid vraaggesprek. Dit gebeurt op wereldwijd vastgestelde criteria voor een bipolaire stoornis. U kunt ook thuis een test uitvoeren om erachter te komen of u kenmerken heeft van een bipolaire stoornis. Deze test geeft geen definitief uitsluitsel, maar kan u wel helpen bepalen of een bezoek aan de huisarts verstandig is.

Vragenlijst bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis openbaart zich meestal aan het einde van de pubertijd, veelal tussen de 16 en 19 jaar. De diagnose wordt vaak pas jaren later gesteld, omdat de symptomen niet altijd goed herkend worden. Daarnaast komen veel symptomen ook voor bij andere psychische aandoeningen. Hierdoor kan het lastig zijn een bipolaire stoornis te onderscheiden van andere aandoeningen. Een belangrijk onderdeel van de diagnose is het invullen van een vragenlijst of afnemen van een vraaggesprek. Doktoren gebruiken een vragenlijst gebaseerd op de criteria van de DSM. DSM staat voor Diagnositic & Statistical Manual en is een handboek voor artsen waarin alle criteria staan voor verschillende psychische aandoeningen, waaronder die voor een bipolaire stoornis. Deze criteria vormen wereldwijd de standaard.

Door middel van een vragenlijst of vraaggesprek bekijkt de arts of er voldaan wordt aan de criteria van deze DSM. Aan de hand hiervan en in combinatie met eigen inzichten kan de diagnose voor een bipolaire stoornis gesteld worden.

Zelftest bipolaire stoornis

Ook thuis kunt u een test uitvoeren om erachter te komen of u een bipolaire stoornis heeft. De test zal niet zo nauwkeurig zijn als het onderzoek van de arts, maar laat wel zien of u kenmerken heeft van een bipolaire stoornis. Op de website van Parnassia, een specialist in de psychiatrie, kunt u gemakkelijk en snel de test uitvoeren. Als blijkt dat u veel kenmerken heeft van een bipolaire stoornis, is het verstandig een arts te raadplegen. Hoewel een bipolaire stoornis niet te genezen is, kan de stoornis wel redelijk goed behandeld worden met therapie en medicatie. Een snelle diagnose heeft dan ook grote voordelen.

Biopolaire stoornis test via de website van Parnassia