Medicatie bipolaire stoornis

Bipolaire stoornis is helaas niet te genezen. Wel kunnen de symptomen van zowel manische als depressieve periodes redelijk goed in toom gehouden worden met behulp van therapie en medicatie. De meest voorgeschreven medicatie zijn de zogenaamde stemmingsstabilisatoren. Deze moeten de manische en depressieve periodes zo goed mogelijk voorkomen.

Noodzakelijkheid medicatie bipolaire stoornis

Artsen zijn zo terughoudend mogelijk met het voorschrijven van medicatie bij een bipolaire stoornis. In de praktijk is het echter onverstandig zonder enige medicatie te leven met een bipolaire stoornis. Gelukkig zijn er erg veel medicijnen ontwikkeld die kunnen worden voorgeschreven bij een bipolaire stoornis. Hierdoor kan per persoon een zeer nauwkeurige combinatie aan medicijnen worden voorgeschreven, die goed aansluiten op de specifieke klachten.

Belang medicatie bipolaire stoornis

Tijdens een manische periode voelt iemand zich erg zelfverzekerd en verliest die persoon soms zelfs een goed beeld van de werkelijkheid. Het kan voorkomen dat hij of zij denkt dat het best meevalt met de manische periode en medicatie niet nodig is. Dit is erg gevaarlijk, omdat de medicijnen de symptomen onderdrukken. Wanneer iemand geen medicijnen gebruikt, kan de manische periode nog sterker worden, met alle gevolgen van dien. In sommige gevallen leidt dit tot psychoses, waarin bijvoorbeeld sprake is van zeer ernstige grootheidswaanzin, of het horen van stemmen of het zien van hallucinaties. Naast het risico op psychoses, kan er na de manische periode ook een depressieve periode ontstaan die veel heviger is dan wanneer medicatie gebruikt wordt.

Stemmingsstabilisatoren

Stemmingsstabilisatoren hebben als primair doel het voorkomen van manische of depressieve periodes. Zoals de naam al doet vermoeden, stabiliseren ze de stemming, zodat de stemming minder snel kan afglijden naar manie of depressie. Het meest voorgeschreven en succesvolle medicijn bij een bipolaire stoornis is lithium. Lithium voorkomt het ontstaan van nieuwe manische of depressieve periodes, maar is ook effectief tijdens een manische of depressieve periode. Lithium vermindert hevige manische periodes. Daarnaast verkleint het tijdens depressieve periodes de depressieve gevoelens en de kans op zelfmoord en zelfverwonding. Andere stemmingsstabilisatoren zijn valproïnezuur, aripiprazol en carbamezepine.

Antidepressiva

Tijdens een depressieve periode worden antidepressiva voorgeschreven. De arts heeft de keuze uit erg veel verschillende antidepressiva. Artsen zijn erg terughoudend met het voorschrijven van antidepressiva, omdat zij potentieel een manische periode kunnen uitlokken. Daarnaast werken ook veel stemmingsstabilisatoren goed bij een depressieve periode.

Antipsychotica

Voor manische periodes kunnen antipsychotica worden voorgeschreven. Ook hier heeft de arts de keuze uit veel verschillende middelen. Meestal wordt er gekozen voor medicijnen die ook als stemmingsstabilisator gebruikt kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn lithium, valproïnezuur en aripiprazol.

De keuze voor een specifiek medicijn verschilt erg sterk per persoon. Hoewel lithium altijd de eerste voorkeur heeft, komt het ook voor dat het effect van lithium te klein is. Samen met de arts wordt er gezocht naar een combinatie aan medicijnen die het best mogelijke effect hebben op de stoornis. Het streven is manische en depressieve periodes zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer er wel een manische of depressieve periode ontstaat, moeten de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden met de medicijnen .