Omgaan met bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis heeft een grote invloed op het leven van de persoon zelf, maar ook op dat van zijn of haar naasten. Het kan erg lastig zijn om hiermee om te gaan.

Het is verstandig om al op een eerder moment samen afspraken te maken hoe er gehandeld moet worden tijdens een manische of depressieve periode. Zo kan er tijdens een episode snel worden beslist of er hulp nodig is. Daarnaast is het van groot belang dat iemand in een manische of depressieve periode zijn of haar medicatie blijft gebruiken. De omgeving moet hier goed op letten.

Omgaan met een manische periode

Tijdens een manische periode zit iemand vol zelfvertrouwen en is er vaak sprake een zekere vorm van grootheidswaanzin. Hierdoor kan iemand een goed beeld van de werkelijkheid verliezen. Bekijk een overzicht van de kenmerken van een manische periode op de pagina bipolaire stoornis symptomen. Vanzelfsprekend heeft deze toestand mogelijk grote gevolgen voor het leven van deze persoon, maar ook zijn of haar omgeving.

Het is vaak lastig om goed door te dringen tot iemand die in een manische periode verkeert. Voor naasten van de persoon in een manische periode is het belangrijk te onthouden waar het gedrag vandaan komt. Onbezonnen gedrag van iemand die manisch is, kan tot grote conflicten en irritaties leiden, maar het is belangrijk om het geduld te bewaren.

Ga met een manisch persoon het gesprek aan en luister goed naar wat hij of zij te zeggen heeft. Het is niet verstandig continu de discussie aan te gaan, maar niet alles hoeft geaccepteerd te worden van iemand die manisch is. Ook een manisch persoon moet zich bewegen binnen bepaalde (sociale) grenzen. Wanneer u het idee heeft dat iemand de controle verliest, is het verstandig hulp in te schakelen. Laat u hierin niet leiden door de mening van de manische persoon. Hij of zij is vaak van mening dat er geen enkele hulp nodig is, zelfs als dit duidelijk wel het geval is.

Omgaan met een depressieve periode

Tijdens een depressieve periode is iemand dagen- tot wekenlang somber en terneergeslagen. Op de pagina symptomen bipolaire stoornis vindt u een overzicht van alle kenmerken van een depressieve periode.

Tijdens een depressieve periode is het erg belangrijk dat de omgeving houvast biedt aan de persoon. Iemand die depressief is, ziet alles van een negatieve kant. Het is aan de omgeving om ook de positieve kant te laten zien. Tegelijkertijd moet niet alles dat een persoon die depressief is, zegt, worden tegengesproken. Dit laat iemand zich eerder onbegrepen voelen dan gesteund. Een luisterend oor is vaak voldoende.

Iemand in een depressieve periode kan hier niet zomaar uitkomen door opgevrolijkt te worden. Leg de lat dan ook niet te hoog wanneer u probeert een depressief persoon op te vrolijken. Wordt zeker niet boos als deze persoon terneergeslagen blijft. Probeer een depressief iemand binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk op te vrolijken. Blijft de depressieve persoon bijvoorbeeld de hele dag in bed liggen, prikkel hem of haar dan zo goed mogelijk om uit bed te komen, maar ga dit niet afdwingen.

Wanneer u het gevoel krijgt dat iemand een gevaar voor zichzelf of anderen kan worden, is het belangrijk hulp in te schakelen. Luister goed naar de persoon en let er goed op of iemand verandert. Schakel bij twijfel altijd hulp in, wacht hier niet te lang mee. Bel in dat geval de huisarts of een reeds met de situatie bekende hulpverlener. Ook bij een depressief persoon is het belangrijk niet teveel af te gaan op de mening van de persoon zelf. Ga af op uw eigen beoordeling en gevoel en neem geen risico’s.

Omgaan met psychoses

Tijdens een psychose ontstaan waanbeelden en hallucinaties. Dit is potentieel erg gevaarlijk voor de persoon met de psychose. Omgaan met een psychotisch persoon is erg lastig. Het is vooral belangrijk goed te luisteren naar iemand in een psychose. Het is niet zinvol in discussie te gaan over de waanbeelden en hallucinaties. Iemand in een psychose staat vaak niet open voor meningen van buitenaf; ze leven in hun eigen wereld. Probeer te beoordelen wat de ernst van de psychose is en laat ook de persoon zelf oordelen over de ernst. Laat uw eigen mening echter altijd het zwaarst wegen. Heeft u het idee dat iemand hulp nodig heeft, wacht hier dan niet te lang mee, ook niet als de persoon zelf het niet nodig vindt. Ook als u zelf hulp nodig heeft, is het belangrijk deze hulp in te schakelen. Bel hiervoor de huisarts of een hulpverlener bekend met de situatie. In geval van nood, bel dan zonder aarzelen het noodnummer 112.