Bipoloare stoornis

Een bipolaire stoornis is een stoornis die gekenmerkt wordt door heftige stemmingswisselingen. Bipolaire stoornis werd voorheen ook wel manische depressie genoemd. Naar schatting heeft ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking een bipolaire stoornis. De ernst kan sterk verschillen per persoon. Bipolaire stoornis is niet te genezen, maar de symptomen zijn redelijk goed te behandelen.

Bij een bipolaire stoornis ervaart iemand sterke stemmingswisselingen. De stoornis wordt gekenmerkt door periodes van depressie en periodes van (extreme) uitgelatenheid (manie). Meestal zitten er neutrale periodes tussen de manische en depressieve periodes in, ook kan het zijn dat er psychoses ontstaan . Ook de hevigheid van een stemming verschilt per geval. Een licht manische periode noemen we ook wel een hypomane periode. Soms is er sprake van een gemengde periode, waar zowel depressieve als manische gevoelens optreden.

Omgaan met bipolaire stoornis

De bipolaire stoornis drukt meestal zwaar op het leven van de persoon met de stoornis. In zowel manische als depressieve perioden is de persoon niet zichzelf. Dit kan, ook afhankelijk van de ernst van de stoornis, leiden tot veel problemen in het dagelijks leven. Onder andere de band tussen familie, vrienden en de partner komt vaak onder druk te staan. Lees verder op de pagina omgaan met bipolaire stoornis.

Bipolaire stoornis test

De diagnose bipolaire stoornis wordt gesteld op basis van een gesprek met de huisarts en de afname van een uitgebreide enquête. U kunt ook een zelftest doen om te kijken of u kenmerken heeft van een bipolaire stoornis. Is dit het geval, dan kan een bezoek aan de huisarts verstandig zijn. Lees meer over de test op de pagina bipolaire stoornis test.

Bipolaire stoornis symptomen

Bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door periodes van depressie en uitgelatenheid. De hevigheid van deze periodes verschilt per persoon, evenals de frequentie van dergelijke periodes. Tijdens een depressieve periode is iemand somber en onzeker. Tijdens een manische periode bruist de persoon juist van de energie, wat onder andere leidt tot slaaptekort. Bekijk alle symptomen op de pagina bipolaire stoornis symptomen.

Bipolaire stoornis 1 en 2

Er wordt meestal onderscheid gemaakt tussen twee typen bipolaire stoornis: bipolaire stoornis 1 en bipolaire stoornis 2. De diagnose bipolaire stoornis 1 wordt gesteld wanneer iemand minimaal één manische periode heeft gehad. Voor de diagnose bipolaire stoornis 2 geldt dat er minimaal één hypomane en één depressieve periode moet zijn geweest, maar geen manische of gemengde periode. Een derde type dat soms wordt onderscheiden is het hypotherme type, waar hypomane periodes worden afgewisseld met periodes van lichte depressie. Lees verder op de pagina bipolaire stoornis 1 of bipolaire stoornis 2.

Medicatie bipolaire stoornis

Helaas is bipolaire stoornis niet te genezen. Wel kunnen de symptomen redelijk goed onderdrukt worden met behulp van therapie en medicatie. De medicatie zorgt ervoor dat mensen met bipolaire stoornis zo normaal mogelijk kunnen blijven functioneren. Lees verder op de pagina medicatie bipolaire stoornis.

Ervaringen met bipolaire stoornis

Heeft u zelf of heeft iemand in uw omgeving een bipolaire stoornis, dan kunt u op de pagina ervaringen met bipolaire stoornis uw ervaring insturen. Daarnaast kunt u ook lezen hoe anderen een bipolaire stoornis ervaren bij henzelf of anderen.